Här fanns tidigare Kammaropera syd. De finns nu på https://www.kammaroperasyd.se/.

Opera

Opera är en form av musikteater, förknippad med den västerländska konstmusiken från barocken och framåt. Vardagligt används om en person som sjunger med en klassisk skolad röst att denne "sjunger opera", men i strikt mening är opera en genre och inte ett sångsätt. - Wikipedia

Opera, det handlar om stora känslor, som utrycks i sång. Det handlar om kärlek, död, krig, uppoffringar, sjukdom, svek, hat, glädje, svartsjuka och fosterlandskärlek. Många gånger så är det så att opera sjungs oftast på originalspråk, vanligen italienska, franska eller tyska. Dessutom är de långa. De brukar vara runt 3 timmar. De operor som spelas idag är ofta de som skrevs för minst 100 år sedan. Men det finns även nya operor som skrivs, hela tiden och moderna operor utspelas i nutid. Dock är det så att både äldre och moderna varianter har dramatiska händelser som skildras.

Varför sjunger de så konstigt?

Opera i sig är en mycket gammal konstart och förr så fanns det ju inga mikrofoner de kunde använda sig av för att höras. Operasångare sjunger än idag helt utan, om de inte uppträder utomhus eller på en stor arena. Rösten är det som är i fokus inom operakonstren och det som eftersträvats är skönhet och ekvilibrism. För att höras genom en hel orkester och samtidigt låta vackert och klara av långa invecklade fraser ska det till en mycket speciell teknik.

Det går inte direkt att ge en definition av vad en operaröst är. Det finns de som säger att man föds med den, andra säger att det går att tränas fram. Troligen är det båda delar. För att klara av att sjunga opera är det ett måste att ha en stark fysisk teknik som gör att sångaren kan klara långa fraser genom att kontrollera in och utandning. För det andra måste rösten vara stark och därför ha resonans i både huvudet (mun och bihålor) och bröstet.

Det är även så att man delar upp operarösten i flera typer, eller röstfack, och det utifrån vilket omfång rösten har, alltså hur ljust eller mörkt man kan sjunga. I en opera så medverkar inte bara solister och orkester utan det finns även en kör. 

Lite historia

Världens första opera, den framfördes allra första gången 1597. Sedan under 1600-talet kom operakonsten att växa fram. Opera kom till Sverige under slutet av 1700-talet. Odta så delar man in operans historia i fyra epoker:

Barockopera (1600-1750)

Klassisk opera (senare hälften av 1700-talet)

Romantisk opera (1800-talet)

Nutida opera (1900-talet och framåt).


Anlita en elektriker i Ystad